Bukan sekadar perniagaan, Let’s Plug hadir sebagai sebuah platform untuk menghubungkan usahawan dalam satu komuniti untuk sama-sama membangun, berkembang dan berjaya. Idea penubuhan Let’s Plug terhasil dari pengamatan seorang usahawan tentang keperluan untuk membentuk sebuah komuniti dan ruang untuk para usahawan bernetworking.