Tutorial Tempahan Tenadel

  • Klik butang Add to Cart
  • Keluar pop-up
  • Klik Checkout
  • Isi maklumat diri anda
  • Klik butang hantar
  • Pilih bank untuk buat bayaran
  • Klik butang Pay
  • Anda dibawa ke halaman login akaun bank
  • Login dan buat bayaran